Veelgestelde vragen over Corona:

Vragen en antwoorden over Corona

Schoolregels:

Schoolregels en afspraken

PTA's klas 3:

PTA 3-4 basis periode 2023-2025

PTA 3-4 kader periode 2023-2025

PTA's klas 4:

PTA 3-4 basis periode 2022-2024

PTA 3-4 kader periode 2022-2024

Examenreglement:

Examenreglement TalentStad BC 2023-2024

Algemene zaken:

Magister leerlingvolgsysteem

Vrijwillige Ouderbijdrage schooljaar 2023-2024

 

Diverse protocollen:

- Protocol Verzuim

- Protocol Dyslexie

- Protocol Dyscalculie

- Protocol stapelen vmbo diploma's

- Protocol beleid gescheiden ouders

- Protocol Pesten

- Protocol verdriet en rouw bij overlijden

 

Diverse documenten:

- Schoolondersteuningsprofiel

 

Ouderinfo's:

Voor iedere schoolvakantie mailen wij alle ouder(s)/verzorger(s) onze Talentstad Beroepscollege Ouderinfo met leuke nieuwtjes. De eerste Ouderinfo van dit schooljaar zal vlak voor de herfstvakantie in de mailboxen verschijnen. De Ouderinfo's worden ook hier online geplaatst (zie hieronder)

Ouderinfo's 2024

Ouderinfo Voorjaarsvakantie 2024

 

Extra's voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen:

Klik hier voor meer informatie! 

 

Adressen voor financiële hulp inz. onderwijs gerelateerde zaken:

Kindregeling Zwolle Ga voor meer informatie naar: www.zwolle.nl/kindregeling

Stichting Meedoen Zwolle
Ga voor meer informatie en een aanvraagformulier naar: www.meedoenzwolle.nl

Stichting Leergeld Salland
Ga voor meer informatie en het aanvraagformulier naar: www.leergeld.nl/salland

Gemeente Dalfsen
Ga voor informatie over de Kindregeling van de gemeente Dalfsen naar: www.samendoenindalfsen.nl/is/werk-en-inkomen/minimaregelingen/kindregeling-2

Bekijk ook de website van stay4all.nl voor scholen: https://www.stay4all.nl/voor-scholen/