Visie & Identiteit

We werken aan het ontwikkelen van jouw talenten en die van onze medewerkers vanuit christelijke inspiratie. Als instelling willen we van waarde zijn voor onze omgeving en voor jouw ontwikkeling als mens. Deze waarden bepalen bij wat we denken en doen:

 • Het ontwikkelen van ieders talent.
 • Respect voor de eigenheid van alle mensen.
 • Ontmoeting met elkaar.
 • Aandacht voor zingeving.
 • Verantwoordelijkheid. Voor jezelf, de ander en de samenleving.

TalentStad geeft op een eigen manier invulling hieraan. Verbonden aan de gemeenschap waar TalentStad staat en de mensen die er werken. We bedienen immers verschillende groepen uit verschillende tradities. Dat zien wij als een kans om de identiteit van TalentStad vorm te geven. 

Jezelf zijn

'Behandel de ander zoals je zelf behandeld wilt worden' is het motto van TalentStad. Iedereen krijgt er volop de kans om zijn talenten te ontwikkelen. Dat lukt het best als we elkaar met liefde en respect behandelen. Onszelf en de ander vertrouwen. En elkaar ruimte en geborgenheid geven. In TalentStad kun je jezelf zijn!

Een school is een leefgemeenschap van mensen. Voor elke gemeenschap geldt dat er regels zijn waaraan iedereen zich moet houden. De regels binnen TalentStad zijn gebaseerd op:

 • openheid;
 • respect;
 • veiligheid;
 • vertrouwen;
 • waardering;
 • betrokkenheid.

Twee ervan lichten we eruit:

Respect - Ieder mens is uniek en waardevol. Zo gaan we ook met elkaar om. Dat doen we door de ander te accepteren zoals hij of zij is. We luisteren naar elkaar, stellen elkaar vragen en maken problemen bespreekbaar.

Betrokkenheid - De school is van jou! Wij geven vast het goede voorbeeld: we zijn overal op tijd aanwezig, houden het netjes in en rond de school en we hebben aandacht voor anderen.