Landstede Groep

Begeleiding

Bij je mentor kun je altijd terecht

Je hebt een eigen mentor die in eerste instantie zorgt voor jouw begeleiding. De mentor begeleidt zowel jou individueel als de hele groep. Naast het eigen vak, geeft de mentor ook de begeleidingslessen. Hij of zij is de centrale figuur in je begeleiding. Voor jou, je ouders of verzorgers en je docenten. In klas 1 en 2 hou je dezelfde mentor. In het eerste leerjaar komt deze ook op huisbezoek.
Begeleiding doen we met veel verschillende activiteiten. Die richten zich op drie gebieden:

  • Leren lezen
  • Leren kiezen
  • Hulp bij sociaal-emotionele problemen

Die activiteiten vinden voornamelijk plaats tijdens de mentorlessen.

Je loopbaanbegeleider wijst jou de weg

Je maakt veel keuzes binnen TalentStad. Bijvoorbeeld wat de samenstelling van je vakkenpakket wordt, welke modules je wilt volgen voor Vmbo Select en natuurlijk welk beroep je later wil. De mentor is de belangrijkste persoon die je helpt met die keuzes.

Deskundige begeleiding van ZorgAdviesTeams

Op TalentStad is een ZorgAdviesTeam (ZAT). In zo'n team bespreken we leerlingen die extra begeleiding nodig hebben. Een ZAT is een multidisciplinair team onder leiding van een zorgcoördinator. Bureau Jeugdzorg, leerplichtambtenaren en de GGD maken ook deel uit van het ZAT. TalentStad heeft ook de beschikking over remedial teachers, orthopedagogen, dyslexiespecialisten en ambulant begeleiders. Deskundigen die we allemaal kunnen inzetten als dat nodig is.

Stel je vraag

Contact

Ons telefoonnummer: 088 850 7660
Ons e-mailadres: info@talentstad.nl

Ons adres:
TalentStad Beroepscollege
Blaloweg 1
8041 AH Zwolle