Lestijden, vakanties en verlofaanvraag

 

Lestijden                

 1. 08.30 - 09.20 uur
 2. 09.20 - 10.10 uur 
  Pauze  10.10 - 10.30 uur
 3. 10.30 - 11.20 uur 
 4. 11.20 - 12.10 uur
  Pauze  12.10 - 12.40 uur
 5. 12.40 - 13.30 uur
 6. 13.30 - 14.20 uur
  Pauze  14.20 - 14.30 uur
 7. 14.30 - 15.20 uur
 8. 15.20 - 16.10 uur 

 

Lestijden verkort rooster

 1. 08.30 - 09.10 uur
 2. 09.10 - 09.50 uur
 3. 09.50 - 10.30 uur
  Pauze  10.30 - 10.50 uur (20 min)
 4. 10.50 - 11.30 uur
 5. 11.30 - 12.10 uur
  Pauze  12.10 - 12.40 uur (30 min)
 6. 12.40 - 13.20 uur
 7. 13.20 - 14.00 uur
 8. 14.00 - 14.40 uur

                                                                  

Vakanties schooljaar 2021-2022

Start nieuwe schooljaar

dinsdag 24 augustus 2021

Herfstvakantie  

18 t/m 22 oktober 2021

Kerstvakantie

27 december 2021 t/m 7 januari 2022

Voorjaarsvakantie

21 t/m 25 februari 2022

Goede Vrijdag

15 april 2022

Paasmaandag

18 april 2022

Meivakantie

25 april t/m 6 mei 2022 (inclusief Koningsdag en Bevrijdingsdag)

Hemelvaartsdag + vrijdag

26 + 27 mei 2022

Pinkstermaandag 

6 juni 2022

Roostervrije dagen

05-10-21 / 28-10-21 / 23-11-21 / 15-12-21 / 31-01-22 / 07-03-22

Zomervakantie

18 juli t/m 26 augustus 2022


In de Agenda schooljaar 2021-2022 staan alle activiteiten en andere belangrijke data vermeld.


Verlofaanvraag

Wanneer uw zoon of dochter bij ziekte of andere omstandigheden onverwacht niet naar school kan komen, wilt u dan tussen 08.00 en 08.30 uur bellen naar de receptie van onze school (088 850 76 60) of via Magister een bericht sturen? Weer beter? Dan graag de verzuim/verlofkaart invullen en inleveren bij de receptie of het OLC.

Alle verlofaanvragen (inclusief bezoek dokter, orthodontist, etc.) moeten bij het leerlingenloket A37 aangevraagd en ondertekend worden voor akkoord.

 

Kort

verlof: tandarts/ orthodontist/ doktersbezoek.
Invullen verlofkaart en inleveren bij
receptie.

Lang

verlof: bruiloft/ jubileum/ begrafenis
Invullen verlofkaart en inleveren bij het
leerlingloket