lestijden
vakanties
& verlof
aanvragen

Lestijden                

 1. 08.30 - 09.20 uur
 2. 09.20 - 10.10 uur 
  Pauze  10.10 - 10.30 uur
 3. 10.30 - 11.20 uur 
 4. 11.20 - 12.10 uur
  Pauze  12.10 - 12.40 uur
 5. 12.40 - 13.30 uur
 6. 13.30 - 14.20 uur
  Pauze  14.20 - 14.30 uur
 7. 14.30 - 15.20 uur
 8. 15.20 - 16.10 uur 

 

Lesuitval

Op TalentStad proberen we lesuitval tot een minimum te beperken. Onze dagroostermaker probeert elke dag de lessen die uitvallen door verlof of ziekte te laten overnemen door een collega. Dit noemen we stippen. Elke docent heeft een aantal stipuren in zijn/haar jaartaak staan. Daarnaast hebben we twee medewerkers die dagelijks beschikbaar zijn om lessen over te nemen. De docent die uitvalt geeft werk op aan de klas of aan de stipper en zodoende kan de klas verder en hoeft de les niet uit te vallen. Het lukt niet altijd om alle lessen te stippen. De onderbouw heeft in zo’n geval voorrang op de bovenbouw. Eerste en laatste uren worden in principe nooit gestipt, tenzij dit noodzakelijk is vanwege een geplande toets o.i.d. Is er geen stipper beschikbaar? Dan hebben leerlingen een tussenuur.

                                                   

Vakanties schooljaar 2023-2024

Start nieuwe schooljaar

dinsdag 5 september 2023 (introductieweek)

Herfstvakantie  

23 t/m 27 oktober 2023

Kerstvakantie

25 december 2023 t/m 7 januari 2024

Voorjaarsvakantie

19 februari 2024 t/m 23 februari 2024

Goede Vrijdag

29 maart 2024

Paasmaandag

1 april 2024

Meivakantie

29 april t/m 12 mei 2024 (inclusief Hemelvaartsweekend) 

 

 

Pinkstermaandag 

20 mei 2024

Roostervrije dagen

 

Zomervakantie

22 juli t/m 1 september 2024


In de Agenda schooljaar 2023-2024 staan alle activiteiten en andere belangrijke data vermeld.


Verlofaanvraag

Wanneer uw zoon of dochter bij ziekte of andere omstandigheden onverwacht niet naar school kan komen, wilt u dan tussen 08.00 en 08.30 uur bellen naar de receptie van onze school (088 850 76 60) of via Magister een bericht sturen? Weer beter? Dan graag de verzuim/verlofkaart invullen en inleveren bij de receptie of het OLC.

Alle verlofaanvragen (inclusief bezoek dokter, orthodontist, etc.) moeten bij het leerlingenloket A37 aangevraagd en ondertekend worden voor akkoord.

 

Kort verlof

 • tandarts/ orthodontist/ doktersbezoek
  Invullen verlofkaart en inleveren bij
  receptie.

Lang verlof

 • bruiloft/ jubileum/ begrafenis
  Invullen verlofkaart en inleveren bij het
  leerlingloket.