lestijden
vakanties
& verlof
aanvragen

Lestijden                

 1. 08.30 - 09.20 uur
 2. 09.20 - 10.10 uur 
  Pauze  10.10 - 10.30 uur
 3. 10.30 - 11.20 uur 
 4. 11.20 - 12.10 uur
  Pauze  12.10 - 12.40 uur
 5. 12.40 - 13.30 uur
 6. 13.30 - 14.20 uur
  Pauze  14.20 - 14.30 uur
 7. 14.30 - 15.20 uur
 8. 15.20 - 16.10 uur 

 

Lesuitval

Op TalentStad proberen we lesuitval tot een minimum te beperken. Onze dagroostermaker probeert elke dag de lessen die uitvallen door verlof of ziekte te laten overnemen door een collega. Dit noemen we stippen. Elke docent heeft een aantal stipuren in zijn/haar jaartaak staan. Daarnaast hebben we twee medewerkers die dagelijks beschikbaar zijn om lessen over te nemen. De docent die uitvalt geeft werk op aan de klas of aan de stipper en zodoende kan de klas verder en hoeft de les niet uit te vallen. Het lukt niet altijd om alle lessen te stippen. De onderbouw heeft in zo’n geval voorrang op de bovenbouw. Eerste en laatste uren worden in principe nooit gestipt, tenzij dit noodzakelijk is vanwege een geplande toets o.i.d. Is er geen stipper beschikbaar? Dan hebben leerlingen een tussenuur.

                                                   

Vakanties schooljaar 2024-2025

 

Start nieuw schooljaar

dinsdag 3 september 2024 (introductieweek)

Herfstvakantie  

28 oktober  t/m 1 november 2024

Kerstvakantie

23 december 2024 t/m 3 januari 2025

Voorjaarsvakantie

17 februari 2025 t/m 21 februari 2025

Goede Vrijdag

18 april 2025

Paasmaandag

21 april 2025

Meivakantie

22 april t/m 2 mei 2025 

Bevrijdingsdag

5 mei 2025

Hemelvaartsdag

29 mei 2025

Dag na Hemelvaart

30 mei 2025

2e Pinksterdag

9 juni 2025

Zomervakantie

14 juli t/m 22 augustus 2025


In de Agenda schooljaar 2023-2024 staan alle activiteiten en andere belangrijke data vermeld.


Verlofaanvraag

Wanneer uw zoon of dochter bij ziekte of andere omstandigheden onverwacht niet naar school kan komen, wilt u dan tussen 08.00 en 08.30 uur bellen naar de receptie van onze school (088 850 76 60) of via Magister een bericht sturen? Weer beter? Dan graag de verzuim/verlofkaart invullen en inleveren bij de receptie of het OLC.

Alle verlofaanvragen (inclusief bezoek dokter, orthodontist, etc.) moeten bij het leerlingenloket A37 aangevraagd en ondertekend worden voor akkoord.

 

Kort verlof

 • tandarts/ orthodontist/ doktersbezoek
  Invullen verlofkaart en inleveren bij
  receptie.

Lang verlof

 • bruiloft/ jubileum/ begrafenis
  Invullen verlofkaart en inleveren bij het
  leerlingloket.