Landstede Groep

Lestijden, vakanties en verlofaanvraag

Lestijden                

1  08.30 - 09.20 uur
2  09.20 - 10.10 uur 
Pauze  10.10 - 10.30 uur
3  10.30 - 11.20 uur 
4  11.20 - 12.10 uur
Pauze  12.10 - 12.40 uur
5  12.40 - 13.30 uur
6  13.30 - 14.20 uur
Pauze  14.20 - 14.30 uur
7  14.30 - 15.20 uur
8  15.20 - 16.10 uur 

Lestijden verkort rooster

1  08.30 - 09.10 uur
2  09.10 - 09.50 uur
3  09.50 - 10.30 uur
Pauze  10.30 - 10.50 uur (20 min)
4  10.50 - 11.30 uur
5  11.30 - 12.10 uur
Pauze  12.10 - 12.40 uur (30 min)
6  12.40 - 13.20 uur
7  13.20 - 14.00 uur
8  14.00 - 14.40 uur                                                                           

Vakanties schooljaar 2019-2020

Start nieuwe schooljaar

dinsdag 27 augustus 2019

Herfstvakantie  

21 t/m 28 oktober 2019 (inclusief extra vrije dag i.v.m. studiedag medewerkers)

Kerstvakantie

23 december 2019 t/m 3 januari 2020

Voorjaarsvakantie

17 t/m 21 februari 2020

Goede Vrijdag

10 april 2020

Paasmaandag

13 april 2020

Meivakantie

24 april t/m 6 mei 2020 (inclusief Koningsdag en Bevrijdingsdag)

Hemelvaartsdag + vrijdag

21 en 22 mei 2020

Pinkstermaandag 

1 juni 2020

Extra vrije dagen

8 oktober 2019/ 15 november 2019/ 3 februari 2020/ 3 maart 2020/ 8 juni 2020/  

Zomervakantie

2 juli 2020 t/m 17 augustus 2020


In de Agenda schooljaar 2019-2020 staan alle activiteiten en andere belangrijke data vermeld.


Verlofaanvraag

Wanneer uw zoon of dochter bij ziekte of andere omstandigheden onverwacht niet naar school kan komen, wilt u dan tussen 8.00 en 9.00 uur bellen naar de administratie van onze school? Het telefoonnummer is 088 850 76 60. 

Bij verzuim moet deze kaart op de eerste dag dat uw zoon of dochter weer naar school komt volledig ingevuld en ondertekend ingeleverd worden bij de balie.

Alle verlofaanvragen (inclusief bezoek dokter, orthodontist, etc.) moeten bij het leerlingenloket A37 aangevraagd en ondertekend worden voor akkoord.

Stel je vraag

Contact

Ons telefoonnummer: 088 850 7660
Ons e-mailadres: info@talentstad.nl

Ons adres:
TalentStad Beroepscollege
Blaloweg 1
8041 AH Zwolle