Landstede Groep

Lestijden, vakanties en verlofaanvraag

Lestijden                

1  08.30 - 09.20 uur
2  09.20 - 10.10 uur 
Pauze  10.10 - 10.30 uur
3  10.30 - 11.20 uur 
4  11.20 - 12.10 uur
Pauze  12.10 - 12.40 uur
5  12.40 - 13.30 uur
6  13.30 - 14.20 uur
Pauze  14.20 - 14.30 uur
7  14.30 - 15.20 uur
8  15.20 - 16.10 uur 

Lestijden verkort rooster

1  08.30 - 09.10 uur
2  09.10 - 09.50 uur
3  09.50 - 10.30 uur
Pauze  10.30 - 10.50 uur (20 min)
4  10.50 - 11.30 uur
5  11.30 - 12.10 uur
Pauze  12.10 - 12.40 uur (30 min)
6  12.40 - 13.20 uur
7  13.20 - 14.00 uur
8  14.00 - 14.40 uur                                                                           

Vakanties schooljaar 2018-2019

Start nieuwe schooljaar

dinsdag 5 september 2018

Herfstvakantie  

19 t/m 26 oktober 2018 (+ extra vrije dag i.v.m. studiedag medewerkers)

Kerstvakantie

24 december 2018 t/m 4 januari 2019

Voorjaarsvakantie

18 februari t/m 22 febr. 2019

Goede Vrijdag

19 april 2019

Paasmaandag

22 april 2019

Meivakantie

19 april t/m 3 mei 2019 (incl. Goede Vrijdag en Paasmaandag)

Hemelvaartsdag + vrijdag

30 + 31 mei 2019

Pinkstermaandag + dinsdag

maandag 10 + 11 juni 2019 (leerlingen extra vrije dag i.v.m. studiedag medewerkers)

Extra vrije dagen

2 okt. 2018 / 13 nov. 2018 / 15 jan. 2019 / 28 feb. 2019 / 12 maart 2019

Zomervakantie

11 juli t/m 25 augustus 2019


In de Agenda schooljaar 2018-2019 staan alle activiteiten en andere belangrijke data vermeld.


Verlofaanvraag

Wanneer uw zoon of dochter bij ziekte of andere omstandigheden onverwacht niet naar school kan komen, wilt u dan tussen 8.00 en 9.00 uur bellen naar de administratie van onze school? Het telefoonnummer is 088 850 76 60. 

Bij verzuim moet deze kaart op de eerste dag dat uw zoon of dochter weer naar school komt volledig ingevuld en ondertekend ingeleverd worden bij de balie.

Alle verlofaanvragen (inclusief bezoek dokter, orthodontist, etc.) moeten bij het leerlingenloket A37 aangevraagd en ondertekend worden voor akkoord.

Stel je vraag

Contact

Ons telefoonnummer: 088 850 7660
Ons e-mailadres: info@talentstad.nl

Ons adres:
TalentStad Beroepscollege
Blaloweg 1
8041 AH Zwolle