Lestijden, vakanties en verlofaanvraag

 

Lestijden                

 1. 08.30 - 09.20 uur
 2. 09.20 - 10.10 uur 
  Pauze  10.10 - 10.30 uur
 3. 10.30 - 11.20 uur 
 4. 11.20 - 12.10 uur
  Pauze  12.10 - 12.40 uur
 5. 12.40 - 13.30 uur
 6. 13.30 - 14.20 uur
  Pauze  14.20 - 14.30 uur
 7. 14.30 - 15.20 uur
 8. 15.20 - 16.10 uur 

 

Lestijden verkort rooster

 1. 08.30 - 09.10 uur
 2. 09.10 - 09.50 uur
 3. 09.50 - 10.30 uur
  Pauze  10.30 - 10.50 uur (20 min)
 4. 10.50 - 11.30 uur
 5. 11.30 - 12.10 uur
  Pauze  12.10 - 12.40 uur (30 min)
 6. 12.40 - 13.20 uur
 7. 13.20 - 14.00 uur
 8. 14.00 - 14.40 uur

                                                                  

Vakanties schooljaar 2020-2021

Start nieuwe schooljaar

dinsdag 18 augustus 2020

Herfstvakantie  

12 t/m 16 oktober 2020

Kerstvakantie

21 december 2020 t/m 1 januari 2021

Voorjaarsvakantie

22 t/m 26 februari 2021

Goede Vrijdag

2 april 2021

Paasmaandag

5 april 2021

Meivakantie

26 april t/m 7 mei 2021 (inclusief Koningsdag en Bevrijdingsdag)

Hemelvaartsdag + vrijdag

13 + 14 mei 2021

Pinkstermaandag 

24 mei 2021

Roostervrije dagen

6 okt. '20 / 26 okt. '20 / 6 nov.'20 / 3 feb.'21 / 2 mrt '21

Zomervakantie

12 juli t/m 20 augustus 2021


In de Agenda schooljaar 2020-2021 staan alle activiteiten en andere belangrijke data vermeld.


Verlofaanvraag

Wanneer uw zoon of dochter bij ziekte of andere omstandigheden onverwacht niet naar school kan komen, wilt u dan tussen 08.00 en 08.30 uur bellen naar de receptie van onze school (088 850 76 60) of via Magister een bericht sturen? Weer beter? Dan graag de verzuim/verlofkaart invullen en inleveren bij de receptie of het OLC.

Alle verlofaanvragen (inclusief bezoek dokter, orthodontist, etc.) moeten bij het leerlingenloket A37 aangevraagd en ondertekend worden voor akkoord.

 

Kort

verlof: tandarts/ orthodontist/ doktersbezoek.
Invullen verlofkaart en inleveren bij
receptie.

Lang

verlof: bruiloft/ jubileum/ begrafenis
Invullen verlofkaart en inleveren bij het
leerlingloket