elke leerling
een passende
plek

Alle leerlingen hebben recht op passend onderwijs,

ook leerlingen die extra ondersteuning in de klas nodig hebben. Op TalentStad Beroepscollege zorgen Frederike van Uden en Annieke Bousema er als interne begeleiders voor dat iedere leerling optimaal ondersteund wordt.

Frederike begeleidt de onderbouw, Annieke de bovenbouw. ‘Wij brengen mensen samen om te kijken wat het beste is voor de leerling. Daarvoor is het heel belangrijk dat de ouders/verzorgers met ons meedenken en meedoen’, zegt Annieke. Een heel team staat klaar om de leerlingen optimale begeleiding te kunnen bieden.'

Het team

 • Mentor: het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders
 • Intern begeleiders: organiseren en coördineren de zorg en ondersteuning voor de leerlingen
 • Orthopedagoog: adviseert en begeleidt kinderen (en hun ouders) bij wie de ontwikkeling of opvoedsituatie extra aandacht vraagt
 • Schoolcoach: begeleidt leerlingen met een extra onderwijsbehoefte
 • Rekencoach: helpt de leerlingen met rekenproblemen (dyscalculie)
 • Dyslexiespecialist: begeleidt leerlingen met taalproblemen (dyslexie)
 • Remedial teachers: begeleidt leerlingen met leerproblemen
 • Schoolmaatschappelijk werk: biedt een luisterend oor en schakelt eventueel verdere externe hulp in. Bijvoorbeeld wanneer er thuis of op schoolproblemen zijn of wanneer een leerling niet lekker in zijn vel zit.

 

             

Annieke en Frederike vormen de spil bij de interne begeleiding. Die hebben zij zo georganiseerd, dat geen enkel kind op TalentStad Beroepscollege buiten de boot hoeft te vallen. Het begint al voordat ze op school komen. Aan de hand van een warme overdracht worden de specifieke behoeften van het kind in kaart gebracht. ‘We gaan met de vorige school in gesprek en bekijken of de leerling op z’n plek is op TalentStad Beroepscollege, of dat hij misschien elders beter tot z’n recht komt’, legt Frederike uit. Eenmaal op school zijn de mogelijkheden legio:

Basisondersteuning

 • Hulp bij spelling
 • Begrijpend lezen en rekenen
 • Sociale vaardigheidstraining
 • Faalangstreductietraining
 • Dyslexieondersteuning

Extra ondersteuning

 • Didactisch-orthopedagogisch centrum DOC 93, voor leerlingen vmbo 1 en 2, die een tussenstap nodig hebben alvorens naar TalentStad Beroepscollege te gaan
 • Rebound van DOC 93, voor leerlingen die een time-out nodig hebben. De leerling volgt de reguliere lessen, met persoonlijke hulp en ondersteuning. Ondertussen wordt bekeken welke onderwijssituatie het beste bij de leerling past

TalentStad op Maat (TOM)

Het kan gebeuren dat een leerling zich bij een bepaalde les niet op zijn gemak voelt. Voor die leerling is er TalentStad op Maat. ‘De leerlingen kunnen er terecht tijdens het lesuur waar het niet goed loopt’, legt Annieke uit. ‘De begeleidende docent zoekt met de leerling naar de oorzaak en een oplossing. Vervolgens gaat de leerling gefaseerd en/of met begeleiding weer terug naar de les.’ ‘Het is een soort pre-rebound’, vult Frederike aan. ‘Een mooie, laagdrempelige en voor iedereen acceptabele manier om bepaalde problemen binnen school op te lossen, zonder allerlei rompslomp.’

Incidentele zorg

Voor leerlingen die te maken krijgen met een verwerkingsproces zoals bij scheiding van de ouders, of overlijden van een naaste is er extra aandacht. Ook voor andere situaties hebben Frederike en Annieke protocollen en plannen geschreven. Het gaat om:

 • Beleid gescheiden ouders
 • Protocol overlijden
 • Pestprotocol
 • Dyslexieprotocol
 • Rekenbeleid
 • Determinatie voor onderbouw

Geen hokjes

De zorg op TalentStad Beroepscollege kent geen hokjes en geen etiketjes. ‘We denken vanuit de basis naar het doel’, zegt Frederike. ‘We bekijken per kind wat er nodig is, en daarbij gaan we af op de leerlingen zelf, de ouders/verzorgers en de mensen die met hen werken op school. Onze school kent geen specifieke zorgklassen. Iedereen heeft z’n eigen behoefte aan zorg, iedereen is uniek en hoort erbij. We hebben voor het basis- en kaderonderwijs in de onderbouw kleine klassen met 15 tot 20 leerlingen. Daardoor kunnen we ze beter zien en sneller problemen signaleren.’

Annieke en Frederike begeleiden de zorg vanuit passie en affiniteit met de leerlingen. ‘TalentStad Beroepscollege staat bekend als een school die meedenkt. We vangen de Wet passend onderwijs goed op’, zegt Frederike. ‘Ons werk is soms moeilijk, maar het is wel heel dankbaar werk. Ieder kind wordt gezien, ieder kind komt hier op z’n plek, daar gaan we met z’n allen voor. Wij wensen voor iedereen een succesverhaal. Daar blijven we voortdurend aan werken.’