Ontdek wat je kunt op stage

Een belangrijk onderdeel van jouw opleiding is een oriëntatie op het werkveld. Dit houdt in dat jij iedere schooldag twee of drie uur praktijklessen krijgt. Tijdens de stage in het 3e en 4e jaar maak je op een praktische manier kennis met de arbeidsmarkt.

Derdejaars leerlingen gaan in april twee weken op stage en vierdejaars van september t/m maart één dag per week. Het is een onbetaalde stage en vanuit school ben je verzekerd. Jouw stage in het 3e jaar sluit aan bij het profiel dat je in het 2e jaar hebt gekozen. Een 4e jaars stage sluit altijd aan bij het gekozen arrangement van het 3e jaar.

Opdrachten tijdens stage

Tijdens de stage werk je een aantal opdrachten uit en maak je elke dag een kort verslag. Een map met de opdrachten lever je na afloop van de stage in. De opdrachten vormen, samen met de stagebeoordelingen, een eindcijfer. Dit cijfer telt in de derde klas mee voor de overgang en in de vierde klas voor het praktijkexamen.

   

Stagebegeleiding

Tijdens de stage word je vanuit school begeleid door een vakdocent. Deze docent bezoekt jou in de derde klas één keer en in de vierde klas twee keer per stageperiode.

De belangrijkste doelen van de stage zijn:

  • kennismaking met een bepaald beroep;
  • oefenen van sociale en communicatieve vaardigheden;
  • ervaren hoe het is om te werken;
  • in de praktijk brengen van wat op school is geleerd.