Vmbo-basis/kaderberoepsgerichte leerweg (BB/KB)

Als jij nog niet weet of het de vmbo-basis of vmbo-kader moet worden, dan is er de mogelijkheid om in het 1e leerjaar de basis/kaderberoepsgerichte leerweg te volgen. Dan kun je tijdens de hele eerste klas onderzoeken welke richting het beste bij jou past en waarin jij jouw diploma gaat halen. Een belangrijk voordeel hiervan is, dat jij rustig de tijd krijgt om te wennen aan alle nieuwe dingen op je nieuwe school. Dit gewenningsproces kost tijd en aandacht en wij begeleiden jou daarin, omdat het belangrijk is voor een succesvol vervolg van de schoolcarrière.

In een vmbo-basis/kaderberoepsgerichte leerwegklas leer je niet alleen uit de boeken, maar vooral door dingen te doen. Zo leer je om je talenten te ontdekken, te ontwikkelen en tot bloei te laten komen. Het draait daarbij niet alleen om kennis. Ook het aanleren van (sociale) vaardigheden als samenwerken, overleggen, plannen en organiseren. Je komt in een kleinere klas, zodat we meer aandacht kunnen geven aan jou.Onderbouw: Talent In Zicht

Voor de onderbouwklassen hebben we een speciaal programma dat je helpt een praktijkrichting te kiezen die bij je past: Talent In Zicht. Een programma van vier uur per week waarin je onder begeleiding van je mentor ontdekt wat je talenten zijn. Met behulp van het bedrijfsleven ontdek je wat je mogelijkheden zijn. Zo kun je betere keuzes maken als je weet wat je talenten en mogelijkheden precies zijn.

Leuker en beter leren met laptops

Wij werken vanaf in klas 1 met laptops als ondersteuning in het leerproces. Daarom is er op de hele school wifi. Een laptop moet je zelf aanschaffen. Wanneer de aanschaf van een laptop om financiële redenen niet mogelijk is, kan er gebruik gemaakt worden van de scholierenregeling van de gemeente Zwolle.