Vrijwillige
ouder
bijdrage

 

Algemene schoolkosten

De overheid betaalt de kosten voor het onderwijs van elke leerling, inclusief de leer- en werkboeken en de kosten van licenties die de school aan leerlingen ter beschikking stelt. Toch is er een aantal voorzieningen en activiteiten buiten het reguliere lesprogramma, die de overheid niet betaalt, maar die wij wel belangrijk vinden voor het onderwijs. Om deze extra’s aan te kunnen bieden, vragen we een vrijwillige ouderbijdrage. Het doen van een bijdrage is vrijwillig. Ook zonder het doen van deze bijdragen kan iedereen op TalentStad Beroepscollege volwaardig onderwijs volgen.

 

Vrijwillige ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage maakt het voor TalentStad Beroepscollege sinds jaar en dag mogelijk om belangrijke extra activiteiten aan te bieden, die verdieping en waardevolle leerervaringen bieden. Het gaat bijvoorbeeld om activiteiten, excursies, kerstvieringen, uitwisselingen en (introductie)kampen. Leerlingen hebben baat bij dergelijke activiteiten en leren er veel van.

Vanaf 1 augustus 2021 regelt de wet dat alle leerlingen mee moeten kunnen doen met voorgeschreven schoolactiviteiten. Dit betekent dat ook de leerlingen waarvoor geen vrijwillige ouderbijdrage is gedaan kunnen deelnemen aan alle activiteiten. Geen enkele leerling van TalentStad Beroepscollege zal dan ook worden uitgesloten van deelname aan schoolactiviteiten. Om de educatieve, inspirerende en vooral ook leuke activiteiten te blijven organiseren, waaraan alle leerlingen kunnen meedoen, blijft het doen van een vrijwillige ouderbijdrage echter wel van groot belang. Hiermee kunnen we namelijk de leerlingen net die extra activiteiten aanbieden, die de leerstof verdieping geven en die waardevolle herinneringen creëren.

Wanneer de vrijwillige ouderbijdrage door een (te) grote groep niet zal worden gedaan, kan een school dergelijke activiteiten niet meer aanbieden. We zijn dan ook blij dat het overgrote deel van de ouders elk jaar vrijwillig bijdraagt, zodat we deze activiteiten niet hoeven te schrappen.

                                   

Vrijwillige ouderbijdrage TalentStad Beroepscollege:

  • Introductieweek €15,- (elk leerjaar)
  • Excursie €35,- (elk leerjaar)
  • Buitenlandse reis klas 3 €300,- (op inschrijving)
  • Winterweek klas 4 €400,- (op inschrijving)

De  activiteiten kunnen per leerjaar verschillen. Let op: de bedragen voor excursies en reizen zijn richtbedragen, de actuele bedragen kunnen iets afwijken. Daarom krijgt u per activiteit altijd vooraf hierover (via uw kind/pupil) bericht van ons per brief of mail. 

 

Werkwijze

Per activiteit ontvangt u een brief of mail waarin u gevraagd wordt of u een vrijwillige ouderbijdrage wilt doen voor de genoemde activiteit. In deze mail wordt ook de actuele prijs voor de activiteit vermeld. Indien u vrijwillig wilt bijdragen kunt u gebruik maken van WIScollect. U ontvangt per mail een link waarmee u een vrijwillige bijdrage kunt doen. Wij mailen u op het e-mailadres van de eerste ouder die op het inschrijfformulier van uw kind is vermeld.

 

Gebruik kluisje

Om ervoor te zorgen dat leerlingen hun eigendommen niet kwijtraken, raden wij aan een kluisje te huren. De leerlingen betalen €10,- borg voor de sleutel.  Wanneer het kluisje niet beschadigd is en de sleutel weer ingeleverd wordt, ontvangen de leerlingen aan het einde van hun schoolperiode de €10,- weer terug.

 

Overzicht van aan te schaffen leermaterialen en elektronische informatiedragers:

  • Atlas €25,-
  • Woordenboek €14,-
  • Binas €20,-
  • Rekenmachine €30,-
  • Laptop/tablet €300,-*

Let op: de bedragen voor de aan te schaffen leermaterialen en elektronische informatiedragers zijn richtbedragen! De actuele bedragen kunnen iets afwijken. Indien het noodzakelijk is om een van de hierboven genoemde leermaterialen aan te schaffen, krijgt u altijd vooraf hierover (via uw kind/pupil) bericht van ons.

 

*Aanvullende informatie aanschaf laptop:

Ouder(s) en verzorger(s) voor wie de aanschaf van een laptop/tablet een financieel probleem oplevert, kunnen voor hun kind tijdelijk een apparaat in bruikleen krijgen. U kunt hiervoor contact opnemen met ons leerlingloket. Mail naar: leerlingloket@talentstad.nl

Wanneer u niet in staat bent om dit materiaal (geheel) te bekostigen, heeft u de mogelijkheid om gebruik te maken van een solidariteitsfonds, reductie of een kwijtscheldingsregeling. Neem hiervoor contact met ons op! Dat kan door een mail te sturen naar: info@talentstad.nl

Ook biedt de gemeente waarin u woont, regelingen waar u mogelijk gebruik van kunt maken. Informatie vindt u op de website van uw gemeente. In Zwolle is er de Kindregeling l Gemeente Zwolle voor tegemoetkoming in diverse schoolkosten.

Bekijk ook de website van Stay4all voor scholen: https://www.stay4all.nl/voor-scholen/