Lesgeven als student leer je op TalentStad

Heb je de ambitie om leraar in het voortgezet onderwijs te worden en wil je de uitdagende ins en outs op een goede en leuke manier leren kennen? Dan is TalentStad Beroepscollege een prima school om ervaring op te doen!

Opleidingsschool Zwolle

TalentStad Beroepscollege maakt deel uit van de erkende Opleidingsschool Zwolle (OSZ), die kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan. Het partnerschap bestaat uit de VO-scholen van Landstede Groep, de Thorbecke Scholengemeenschap en de lerarenopleiding van Windesheim. Het samen opleiden biedt de deelnemende scholen de kans om nieuwe collega’s te ontmoeten en voor de school op te leiden, en zittend personeel te scholen.

Tijdens alle leerjaren zijn er themabijeenkomsten en krijgen de studenten binnen OSZ intervisie. Derdejaars studenten doen een assessment aan het einde van hun stage om te toetsen of ze startbekwaam zijn voor hun afstudeerstage. In het assessment wordt de beoordeling losgekoppeld van de begeleiding. Op deze manier wordt de kwaliteit geborgd. Het is voor studenten een mooie, verdiepende toevoeging aan hun portfolio.

Wat kun je als student van de Opleider in de School verwachten?

 • Coaching
 • Werkbegeleiding
 • Intervisie
 • Scholing basisvaardigheden
 • Organiseren van themabijeenkomsten


Wat leer je als student op de opleidingsschool?

 • lesgeven;
 • ondersteunen tijdens lessen;
 • Remedial teaching;
 • toetsen maken, afnemen, nakijken en analyseren;
 • verwerken van resultaten;
 • onderzoeken/opzetten/uitwerken van een leerlijn;
 • ontwikkelen van lesmateriaal;
 • methodisch werken;
 • feedback geven aan en ontvangen van collega’s;
 • reflecteren en transparant kunnen zijn op het gebied van eigen overwegingen en handelen.

Meer weten? Neem contact op met Harm Jan Verkerk (hverkerk@talentstad.nl), Opleider in de School voor TalentStad Beroepscollege.

 

Opleider in de school

Harm Jan Verkerk is Opleider in de School voor TalentStad Beroepscollege. ‘Ik onderhoud contact met het stagebureau en de instituutsbegeleider van Hogeschool Windesheim, met de vakcoaches, met de collega’s die de studenten begeleiden en met de studenten zelf. Ook werf ik collega’s om vakcoachtrainingen te volgen.’ Daarnaast begeleidt, coacht en ondersteunt Harm Jan collega’s. ‘En natuurlijk begeleid ik de studenten zelf. Ik doe intervisie en ik organiseer themabijeenkomsten. Ik coach, geef feedback, houdt studenten een spiegel voor en geef tips. Als Opleider in de School koppel ik de theorie die de studenten op Hogeschool Windesheim krijgen aan de praktijk op de onze stagescholen.

Begeleiden en coachen in de breedste zin van het woord, dat is wat ik doe’, zegt Harm Jan. En hij doet het met veel plezier. ‘Ik hou van het onderwijs, ik heb passie voor het vak, ik ben trots op de leerlingen en dat wil ik overbrengen aan de studenten’, legt hij uit. ‘Naast Opleider in de School ben ik docent Engels en mentor, dus ik weet hoe het werkt. Ik word hartstikke vrolijk van de kinderen, het is heel leuk om ze dingen te kunnen leren.'

'TalentStad Beroepscollege heeft met de basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte gemengd/theoretische leerwegen een grote diversiteit aan leerlingen en dat maakt het heel bijzonder en interessant. Het gaat om leerlingen die het liefst al doende leren, dat biedt een extra uitdaging voor jou als docent. We hebben de laatste jaren hard gewerkt aan het pedagogisch klimaat en dat werpt echt z’n vruchten af. Het Agnieten College in Zwartsluis is een prachtige nieuwe regioschool op een bijzondere locatie, waar het veel voldoening geeft om les te geven aan een grote diversiteit aan leerlingen, die de vakroute, collegeroute of de academische route volgen.’

‘De scholen binnen de Opleidingsschool Zwolle hebben veel aan elkaar’, zegt Harm Jan. ‘We leiden de studenten intern op en houden ze voortdurend in het vizier. Dus weten we precies waar de kwaliteiten liggen en waar nog aan gewerkt kan worden. Het assessment in het derde jaar lijkt misschien extra werk, maar je leert er heel veel van en het geeft voldoening. En als je je in woord en beeld goed hebt kunnen verdedigen, ben je prima voorbereid op het vierde jaar als Leraar in Opleiding, LIO. Want dan moet je het allemaal zelf doen. Uiteindelijk doen we er als opleidingsschool alles aan om aan het eind van de rit tot goede docenten te komen.’

‘Lesgeven is een vak apart’, zegt Harm Jan. ‘Je moet kunnen doorpakken en duidelijk zijn. Aan de andere kant moet je soms ook meebewegen met de leerlingen om meer van ze gedaan te krijgen. Om dat te kunnen moet je in goed contact staan met jezelf. En het gaat vooral altijd om de relatie die je met je leerlingen opbouwt. Daar start het leren. Je moet een leerling ruimte bieden om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Wanneer je op deze manier met leerlingen werkt heb je het mooiste beroep van de wereld.’