Landstede Groep

Kaderexcellent klas 3

Op TalentStad Beroepscollege is er voor leerlingen in klas 3 kader de mogelijkheid om te kiezen voor de kaderexcellent klas. Leerlingen in deze klas volgen enkele vakken op TL niveau. Ook is er de mogelijkheid om het vak rekenen op 3F niveau te volgen. In eerste instantie kunnen leerlingen in deze klas de vakken Nederlands, Engels en wiskunde op TL-niveau gaan volgen.

Daarnaast wordt er onderzocht of dit ook voor andere vakken kan worden georganiseerd. De achterliggende gedachte achter dit initiatief is het bieden van maatwerk en het uitdagen van leerlingen. Daarnaast zijn deze leerlingen beter voorbereid om aansluiting te vinden bij het MBO niveau 4.

Leerlingen die hiervoor in aanmerking komen staan minimaal een 7,5 gemiddeld en zijn in de huidige 2 kader klassen reeds in beeld. Ze zijn hiervoor ook door de mentoren benaderd. Voor leerlingen die in klas 3 instromen vindt een kennismakingsgesprek plaats. In dit gesprek wordt bepaald of de leerling hiervoor in aanmerking komt.

 

Stel je vraag

Contact

Ons telefoonnummer: 088 850 7660
Ons e-mailadres: info@talentstad.nl

Ons adres:
TalentStad Beroepscollege
Blaloweg 1
8041 AH Zwolle