Gezonde school!

Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Wij zorgen voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van onze leerlingen.

TalentStad beschikt over de twee certificaten: Bewegen & Sport en De Gezonde Schoolkantine. Het vignet Gezonde School is een initiatief van twintig landelijke gezondheidsorganisaties. Wilt u meer weten over het vignet Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.

In navolging van de medewerkers van TalentStad is vanaf week 46 ook schoolfruit beschikbaar voor onze leerlingen! Onlangs is de subsidieaanvraag toegekend door de Europese Unie. Tot half april zal een leverancier wekelijks groente en fruit bezorgen op TalentStad. Liefst 20 weken lang dus! Middels deze schoolfruitregeling hoopt de EU het eten van groente en fruit bij kinderen te stimuleren.