TalentStad Voedingsbeleid

Talentstad Beroepscollege heeft een omgeving waar gezond eten gemakkelijk is, omdat dit bijdraagt aan de ontwikkeling en leefstijl van onze leerlingen. We maken hiermee de gezonde keuze de makkelijke keuze.

Voedingsbeleid volgens de Richtlijn Eetomgevingen voor Scholen

Visie

Binnen Talentstad vinden we het belangrijk dat het aanbod in de kantine vooral gezondere keuzes biedt. Op school leren de leerlingen over gezond gedrag en in de kantine kunnen zij dit in de praktijk brengen. Zo ontmoeten theorie en praktijk elkaar. Onze school is een omgeving waar gezond eten gemakkelijk moet zijn, omdat dit bijdraagt aan de ontwikkeling en leefstijl van de leerlingen. We kiezen voor een positieve aanpak, waarbij we de keuzevrijheid van onze leerlingen respecteren. Gezond eten gaat over goed voor jezelf zorgen en daar dragen we als school graag aan bij.

  

De Gezonde Schoolkantine

We werken op onze school volgens de Richtlijn Eetomgevingen voor Scholen die zijn opgesteld door het Voedingscentrum. Onze kantine heeft de volgende basis:

De kantine biedt in elke aangeboden productgroep minstens één betere keuze

Binnen de verschillende aangeboden productgroepen biedt de kantine minstens één betere keuze aan. Dit geldt voor het uitgestalde aanbod én voor het aanbod in de automaten. Betere keuzes zijn gedefinieerd door het Voedingscentrum.

Op de opvallende plaatsen liggen betere keuzes!

De kantine hanteert deze drie uitstralingspunten:

  • Op de opvallende plaatsen bij het uitgestalde aanbod staan alleen betere keuzes.
  • Op de opvallende plaatsen in de automaten staan alleen betere keuzes.
  • Als je eten of drinken aanbiedt bij de kassa, staan daar alleen betere keuzes .

De kantine stimuleert water drinken

In onze Gezonde Schoolkantine is water altijd beschikbaar, zowel bij het uitgestalde aanbod als in de automaten. We bieden een watertappunt met fris water bij de balie en losse flesjes uit de koeling aan.


Onze ambitie

Onze ambitie is het binnenhalen van de Gouden Kantineschaal. Om dat voor elkaar te krijgen, dienen we te voldoen aan de volgende eisen van het Voedingscentrum:

  • Het uitgestalde aanbod en het aanbod in de automaten bestaat voor minimaal 80% uit betere keuzes.
  • We bieden verse groente en fruit aan.
  • De presentatie in de kantine stimuleert het maken van een betere keuze.

Structureel beleid

Samen met onze kantinemedewerker brengen wij ieder jaar het aanbod in de kantine in kaart met de Kantinescan en rapporteren we de uitkomst aan de directie. Daarnaast is ons beleid terug te vinden op de schoolsite.

Gezonde School vignet en educatie

De Gezonde School-aanpak is een werkwijze waarmee Talentstad werkt om structureel te werken aan gezondheid. De gezonde school is gebaseerd op de vier pijlers Gezondheidseducatie, Fysieke en sociale omgeving, Signaleren en Beleid. In de ‘Think-lessen’ wordt structureel aandacht besteed aan voeding en gezondheid. Talentstad richt de schoolomgeving zo in dat het gezond eten en drinken stimuleert. Naast het faciliteren van De Gezonde Schoolkantine bieden we een hygiënisch watertappunt (buiten de toiletruimte) waar leerlingen eenvoudig zelf water kunnen tappen.

Sociale omgeving

We borgen het voedingsbeleid in de schoolgids en presenteren het op onze website. Zo weten leerlingen/ouders/verzorgers en medewerkers wat we aan gezonde voeding doen. We informeren ouders/verzorgers middels de ouderinfo over het voedingsbeleid en de schoolregels en zorgen ervoor dat het beleid via verschillende kanalen altijd gemakkelijk is in te kijken,  Ouders/verzorgers worden regelmatig op de hoogte gehouden wat betreft nieuws over het thema gezonde voeding op school.

Pleinbeleid

Onze school is onderdeel van de omgeving. Om de gang naar supermarkten en snackbars te verminderen voeren wij deels een pleinbeleid. Er zijn regels over het verlaten van het schoolterrein door leerlingen in pauzes en tussenuren.

Meenemen eten en drinken

Er zijn afspraken over het meenemen van eten en drinken naar school. Zo zijn grootverpakkingen en energydranken voorbeelden van producten die bij ons op school niet zijn toegestaan. Ons personeel ziet hierop toe. Bij het constateren van voedingsmiddelen die op school niet zijn toegestaan worden deze producten ingenomen. Bij het structureel niet naleven van de afspraken gaat de school in gesprek met de desbetreffende leerlingen en worden ouder(s)/verzorger(s) ingelicht.