Actie voor vluchtelingen Oekraïne

Op TalentStad Beroepscollege hebben we de afgelopen periode in de lessen aandacht besteed aan de oorlog in Oekraïne. Door de vluchtelingenstroom die hierdoor ontstaan is, zijn er veel mensen uit de Oekraïne in Zwolle terecht gekomen. Jammer genoeg is er op veel plekken in de wereld oorlog die ervoor zorgt dat mensen uit hun land wegvluchten. Er zijn veel mensen in nood die geholpen moeten worden. Het werd de hoogste tijd om iets concreets te doen voor deze groep. Voor vluchtelingen die door Stichting Present Zwolle worden ondersteund, hebben leerlingen en docenten heel veel lekker eten, armbandjes en kaarsen verkocht. Het eindbedrag is €1313,60 geworden. Een hele mooie prestatie!

Begin juli was de overhandiging van het actiegeld aan Stichting Present. Een groepje leerlingen is het geld persoonlijk gaan brengen en kon meteen een kijkje nemen in de keuken bij een van de activiteiten van Present namelijk ‘Klets en Koek’. Hier krijgen vluchtelingen Nederlandse les van vrijwilligers. Hiervoor is altijd geld nodig om bijvoorbeeld lesmateriaal aan te schaffen. Een mooi initiatief waarbij ons ‘Actiegeld’ een passend doel dient namelijk Onderwijs.