Profielen uitleg in video

Je staat straks voor de keuze om een profiel en een route te kiezen waar jij jouw talent verder in kunt ontwikkelen. Bekijk de video waarin de profielen en routes nader worden toegelicht.

Bekijk hier onze profielen