Landstede Groep

DOC93

DOC93 is een didactisch en orthopedagogisch centrum, dat onderwijs en ondersteuning biedt aan leerlingen van scholen in het voortgezet onderwijs. Voorwaarde is dat deze scholen onderdeel zijn van de Landstede Groep. DOC93 is gevestigd in de Emmawijk in Zwolle.

Overstap te groot? 

Het kan zijn dat de overstap van het basisonderwijs naar het regulier voortgezet onderwijs te groot voor je is. Zo kan er sprake zijn van leer- en/of gedragsproblemen waar specifieke begeleiding voor nodig is. Je kunt dan gedurende kortere of langere tijd onderwijs volgen bij DOC93. 

DOC93 is tijdelijk

Het uitgangspunt van DOC93 is dat je in principe tijdelijk verblijft. Het streven is om binnen 2 jaar weer de overstap naar een reguliere school te maken. Bij DOC93 volg je onderwijs in kleine klassen. Je krijgt extra begeleiding op zowel didactisch als sociaal emotioneel gebied. Het is mogelijk om klas 1 en 2 op het niveau van de vmbo basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte en theoretische leerweg te volgen.

Aanmelden

Wanneer je je vanuit een basisschool inschrijft voor TalentStad, kan op het aanmeldingsformulier worden aangegeven dat de basisschool het wenselijk vindt om je bij DOC93 te plaatsen. Uiteindelijk beoordelen wij op basis van het aangeleverde dossier of je wordt doorverwezen.

Uit aanvullend onderzoek zal blijken of je daadwerkelijk in aanmerking komt voor plaatsing op DOC93. Dit onderzoek kan zowel op TalentStad als op DOC93 plaatsvinden. Jouw ouders en jij spelen in het hele aanmeldingsproces vanzelfsprekend een belangrijke rol.

Het kan ook zijn dat op TalentStad blijkt dat je meer ondersteuning nodig hebt dan dat wij kunnen bieden. Wij melden je in dat geval in overleg met jouw ouders aan voor plaatsing bij DOC93. Deze aanmelding loopt via onze zorgcoördinator/ib-er.

Stel je vraag

Contact

Ons telefoonnummer: 088 850 7660
Ons e-mailadres: info@talentstad.nl

Ons adres:
TalentStad Beroepscollege
Blaloweg 1
8041 AH Zwolle