Landstede Groep

VCA-diploma's uitgereikt!

07-11-2018

Na twee intensieve cursus-dagdelen bij de firma Breman Kloekke Electrotechniek, mochten de derde jaars leerlingen examen doen voor het VCA-certificaat (VCA = Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers). Dat je het certificaat niet zomaar even haalt was wel duidelijk omdat niet iedereen het benodigde aantal punten wist te verkrijgen tijdens het examen. In de herkansing slaagden er gelukkig nog een aantal leerlingen. Met trots ontvingen de geslaagden hun VCA certificaat dat 10 jaar geldig is.

De Arbowet stelt tegenwoordig veel eisen aan werkgevers en werknemers. Eén daarvan is dat iedereen moet zorgen voor optimale veiligheid, gezondheid en welzijn. Om dit goed te regelen is er een Veiligheids Certificaat () in het leven geroepen. Degenen die dit certificaat hebben, kunnen hiermee aantonen dat zij alles weten over veilig en gezond werken.

Meer en meer wordt door opdrachtgevers geëist dat opdrachtnemers de veiligheid van hun werknemers goed hebben geregeld. Veel opdrachten worden alleen nog gegund aan VCA-gecertificeerde bedrijven. Bij werken op locatie wordt VCA daarom steeds vaker verplicht gesteld.

Om die reden, maar ook omdat wij als school veilig werken een heel belangrijk item vinden, biedt de school ook dit schooljaar de leerlingen de cursus Basisveiligheid VCA aan. De huidige derde jaars leerlingen gaan volgend jaar op Lintstage. We bieden de cursus aan het begin van het schooljaar aan, zodat de leerlingen weten hoe ze veilig moeten werken tijdens de stage. Het bezit van een VCA-certificaat betekent voor de leerling een direct voordeel. Hij/zij mag dan altijd mee de bouwplaats op, waardoor de stage een stuk interessanter wordt. De cursus is bedoeld voor alle leerlingen die op TalentStad voor een technische richting hebben gekozen, dus leerlingen PIE, MET en BWI.

Leerlingen die voor D&P of E&O hebben gekozen en in de toekomst een technische opleiding willen gaan volgen, mogen vrijblijvend mee doen. De kosten van de opleiding (exclusief het examengeld) worden vergoed door school.

 

Stel je vraag

Contact

Ons telefoonnummer: 088 850 7660
Ons e-mailadres: info@talentstad.nl

Ons adres:
TalentStad Beroepscollege
Blaloweg 1
8041 AH Zwolle