Landstede Groep

Niveau van vmbo gecombineerd met de zorg van Pro

11-04-2018

Vanaf komend schooljaar starten TalentStad Beroepscollege en TalentStad Praktijkonderwijs gezamenlijk de Brugklas Pro/vmbo(-basis). Daar worden leerlingen uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen en kan de keuze voor of vmbo-basis of praktijkonderwijs een jaar worden uitgesteld. De brugklas Pro/vmbo(-basis) is bedoeld voor kinderen van groep 8 van het (speciaal) basisonderwijs voor wie bij het schooladvies nog niet duidelijk is welke richting beter bij hen past; vmbo-basis of Pro.

In de brugklas Pro/vmbo(-basis) krijgen leerlingen les op vmbo-niveau met extra aandacht voor vakken als taal, rekenen, Engels en sociale vaardigheden. Natuurlijk krijgen de leerlingen ook praktijklessen, onder andere techniek, groen en horeca. De Brugklas Pro/vmbo(-basis) heeft een eigen lokaal precies op de scheiding van het Beroepscollege en Praktijkonderwijs. De praktijklessen zullen worden gegeven in de speciale vakwerklokalen van beide scholen.

Hoeveel leerlingen zitten er in de brugklas pro/vmbo(-basis)?

De brugklas Pro/vmbo(-basis) bestaat uit maximaal 15 leerlingen. De lessen worden verzorgd door een kleine groep leraren die de leerlingen goed kennen en twee mentoren (van zowel het Beroepscollege als Praktijkonderwijs) zullen de groep intensief gaan begeleiden. Er is veel contact tussen de school en de ouders.

Wanneer word je toegelaten?

Belangrijke toelatingscriteria zijn: positief advies van de basisschool met een redelijke kans om naar het vmbo-basis te gaan, goede motivatie van de leerling en een betrokken houding van de ouders. Voor meer informatie over de Brugklas Pro/vmbo(-basis) kunt u contact opnemen met Frederike van Uden, cördinator aanmeldingen leerlingen onderbouw; fvanuden@talentstad.nl of Jandwine Kuper, coördinator aanmeldingen 1e jaars Praktijkonderwijs; jkuper@talentstad.nl.

Stel je vraag

Contact

Ons telefoonnummer: 088 850 7660
Ons e-mailadres: info@talentstad.nl

Ons adres:
TalentStad Beroepscollege
Blaloweg 1
8041 AH Zwolle