Veelgestelde vragen over Corona:

Vragen en antwoorden over Corona

Schoolregels:

Schoolregels

PTA's klas 3:

PTA 3-4 basis periode 2022-2024

PTA 3-4 kader periode 2022-2024

PTA's klas 4:

PTA 3-4 basis periode 2021-2023

PTA 3-4 kader periode 2021-2023

Examenreglement:

Examenreglement TalentStad BC 2022-2023

Algemene zaken:

Magister leerlingvolgsysteem

Vrijwillige Ouderbijdrage schooljaar 2022-2023

 

Diverse protocollen:

- Protocol Verzuim

- Protocol Dyslexie

- Protocol Dyscalculie

- Protocol stapelen vmbo diploma's

- Protocol beleid gescheiden ouders

- Protocol Pesten

- Protocol verdriet en rouw bij overlijden

 

Diverse documenten:

- Schoolondersteuningsprofiel

 

Ouderinfo's:

Voor iedere schoolvakantie mailen wij alle ouder(s)/verzorger(s) onze Talentstad Beroepscollege Ouderinfo met leuke nieuwtjes. De eerste Ouderinfo van dit schooljaar zal vlak voor de herfstvakantie in de mailboxen verschijnen. De Ouderinfo's worden ook hier online geplaatst (zie hieronder)

Ouderinfo's 2022-2023:

Ouderinfo Meivakantie 2023

Ouderinfo Voorjaarsvakantie 2023

Ouderinfo Kerstvakantie 2022

Ouderinfo Herfstvakantie 2022

 

Extra's voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen:

Klik hier voor meer informatie! 

 

Adressen voor financiële hulp inz. onderwijs gerelateerde zaken:

Gemeente Zwolle
Ga voor meer informatie en het aanvraagformulier naar: www.zwolle.nl/school/scholierenregeling

Kindregeling Zwolle Ga voor meer informatie naar: www.zwolle.nl/kindregeling

Stichting Meedoen Zwolle
Ga voor meer informatie en een aanvraagformulier naar: www.meedoenzwolle.nl

Stichting Leergeld Salland
Ga voor meer informatie en het aanvraagformulier naar: www.leergeld.nl/salland

Gemeente Dalfsen
Ga voor informatie over de Kindregeling van de gemeente Dalfsen naar: www.samendoenindalfsen.nl/is/werk-en-inkomen/minimaregelingen/kindregeling-2