Algemene informatie:

Coronagezondheidsmonitor van de GGD

Veelgestelde vragen over Corona:

Vragen en antwoorden over Corona

Schoolregels:

Schoolregels

PTA's klas 3 en 4:

PTA 3-4 basis schooljaar 2020-2022

PTA 3-4 kader + GL schooljaar 2020-2022

PTA 4 basis

PTA 4 kader

Examenreglement TalentStad BC 2020-2021

Examen Infokrant Basis-Kader TS BC 2021

 

Algemene zaken:

Magister leerlingvolgsysteem

 

Diverse protocollen:

- Protocol Verzuim

- Protocol Dyslexie

- Protocol Dyscalculie

- Protocol stapelen vmbo diploma's

- Protocol beleid gescheiden ouders

- Protocol Pesten

- Protocol verdriet en rouw bij overlijden

 

Diverse documenten:

- Schoolondersteuningsprofiel

 

Ouderinfo 2020-2021:

 

Extra ouderinfo inz. examens

Extra editie ouderinfo Paasweekend schooljaar 2020-2021

Ouderinfo nr. 4 schooljaar 2020-2021

Ouderinfo nr. 3 schooljaar 2020-2021

Ouderinfo nr. 2 schooljaar 2020-2021

Ouderinfo nr. 1 schooljaar 2020-2021

Ouderinfo 2019-2020:

Ouderinfo welkom terug schooljaar 2019-2020

Ouderinfo nr. 2 schooljaar 2019-2020

Ouderinfo nr. 1 schooljaar 2019-2020

 

Adressen voor financiële hulp inz. onderwijs gerelateerde zaken:

Gemeente Zwolle
Ga voor meer informatie en het aanvraagformulier naar: www.zwolle.nl/school/scholierenregeling

Stichting Meedoen Zwolle
Ga voor meer informatie en een aanvraagformulier naar: www.meedoenzwolle.nl

Stichting Leergeld Salland
Ga voor meer informatie en het aanvraagformulier naar: www.leergeld.nl/salland

Gemeente Dalfsen
Ga voor informatie over de Kindregeling van de gemeente Dalfsen naar: www.samendoenindalfsen.nl/is/werk-en-inkomen/minimaregelingen/kindregeling-2