Algemene informatie:

Coronagezondheidsmonitor van de GGD

Veelgestelde vragen over Corona:

Vragen en antwoorden over Corona

Schoolregels:

Schoolregels

PTA's klas 3:

PTA 3-4 basis periode 2021-2023

PTA 3-4 kader + GL periode 2021-2023

PTA's klas 4:

PTA 3-4 basis periode 2020-2022 (gewijzigd maart 2022)

PTA 3-4 kader + GL periode 2020-2022 (gewijzigd maart 2022)

Examenreglement:

Examenreglement TalentStad BC 2021-2022 (gewijzigd 17-febr-aanpassing-ivm-corona.)

Algemene zaken:

Magister leerlingvolgsysteem

 

Diverse protocollen:

- Protocol Verzuim

- Protocol Dyslexie

- Protocol Dyscalculie

- Protocol stapelen vmbo diploma's

- Protocol beleid gescheiden ouders

- Protocol Pesten

- Protocol verdriet en rouw bij overlijden

 

Diverse documenten:

- Schoolondersteuningsprofiel

 

Ouderinfo's 2021-2020

Ouderinfo nr. 1 schooljaar 2021-2022

 

Ouderinfo's 2020-2021:

Ouderinfo nr. 7 schooljaar 2020-2021

Ouderinfo nr. 6 schooljaar 2020-2021

Extra ouderinfo inz. examens

Extra editie ouderinfo Paasweekend schooljaar 2020-2021

Ouderinfo nr. 4 schooljaar 2020-2021

Ouderinfo nr. 3 schooljaar 2020-2021

Ouderinfo nr. 2 schooljaar 2020-2021

Ouderinfo nr. 1 schooljaar 2020-2021

 

Adressen voor financiële hulp inz. onderwijs gerelateerde zaken:

Gemeente Zwolle
Ga voor meer informatie en het aanvraagformulier naar: www.zwolle.nl/school/scholierenregeling

Stichting Meedoen Zwolle
Ga voor meer informatie en een aanvraagformulier naar: www.meedoenzwolle.nl

Stichting Leergeld Salland
Ga voor meer informatie en het aanvraagformulier naar: www.leergeld.nl/salland

Gemeente Dalfsen
Ga voor informatie over de Kindregeling van de gemeente Dalfsen naar: www.samendoenindalfsen.nl/is/werk-en-inkomen/minimaregelingen/kindregeling-2