Leerlingen, ouder(s) en/of verzorger(s)

PTA's klas 3 en 4:

PTA 3-4 basis schooljaar 2020-2022

PTA 3-4 kader + GL schooljaar 2020-2022

PTA 4 basis

PTA 4 kader

Examenreglement TalentStad BC 2020-2021

 

Algemene zaken:

Magister leerlingvolgsysteem

Meerjaren beleids Plan 2016-2018

 

Diverse protocollen:

- Verzuimprotocol 2019-2020 

- Overgangsnormen Onderbouw

- Protocol Dyslexie

- Protocol stapelen vmbo diploma's

- Protocol beleid gescheiden ouders

- Protocol Pesten

- Protocol verdriet en rouw bij overlijden

- Schoolondersteuningsprofiel

 

Ouderinfo 2020-2021:

Ouderinfo nr 2. schooljaar 2020-2021

Ouderinfo nr. 1 schooljaar 2020-2021

Ouderinfo 2019-2020:

Ouderinfo welkom terug schooljaar 2019-2020

Ouderinfo nr. 2 schooljaar 2019-2020

Ouderinfo nr. 1 schooljaar 2019-2020

 

Adressen voor financiële hulp inz. onderwijs gerelateerde zaken:

Gemeente Zwolle
Ga voor meer informatie en het aanvraagformulier naar: www.zwolle.nl/school/scholierenregeling

Stichting Meedoen Zwolle
Ga voor meer informatie en een aanvraagformulier naar: www.meedoenzwolle.nl

Stichting Leergeld Salland
Ga voor meer informatie en het aanvraagformulier naar: www.leergeld.nl/salland

Gemeente Dalfsen
Ga voor informatie over de Kindregeling van de gemeente Dalfsen naar: www.samendoenindalfsen.nl/is/werk-en-inkomen/minimaregelingen/kindregeling-2