Landstede Groep

Leerlingen, ouder(s) en/of verzorger(s)

Ouderinfo inz. opstart vanaf 1 juni 2020

 

Informatie voor leerlingen klas 1 en 2

Informatie voor leerlingen klas 3

Informatie over diverse looproutes in school

PTA's klas 3 en 4:

 

PTA 3 basis

PTA 4 basis

PTA 3 kader

PTA 4 kader

Examenreglement TalentStad BC 2019-2020

Examenkrant 2020

 

Algemene zaken:

 

Magister leerlingvolgsysteem

Meerjaren beleids Plan 2016-2018

 

Diverse protocollen:

 

- Toetsbeleid leerling editie TalentStad 2018-2019

- Verzuimprotocol 2019-2020 

- Overgangsnormen Onderbouw

- Protocol Dyslexie

- Protocol stapelen vmbo diploma's

- Protocol beleid gescheiden ouders

- Protocol Pesten

- Protocol verdriet en rouw bij overlijden

- Schoolondersteuningsprofiel

 

Ouderinfo 2019-2020:

 

Ouderinfo nr. 3 schooljaar 2019-2020

Ouderinfo nr. 2 schooljaar 2019-2020

Ouderinfo nr. 1 schooljaar 2019-2020

 

Ouderinfo 2018-2019:

 

Ouderinfo nr. 4 schooljaar 2018-2019

Ouderinfo nr. 3 schooljaar 2018-2019

Ouderinfo nr. 2 schooljaar 2018-2019

Ouderinfo nr. 1 schooljaar 2018-2019

 

Adressen voor financiële hulp inz. onderwijs gerelateerde zaken:

Gemeente Zwolle
Ga voor meer informatie en het aanvraagformulier naar: www.zwolle.nl/school/scholierenregeling
Stichting Meedoen Zwolle
Ga voor meer informatie en een aanvraagformulier naar: www.meedoenzwolle.nl
Stichting Leergeld Salland
Ga voor meer informatie en het aanvraagformulier naar: www.leergeld.nl/salland
Gemeente Dalfsen
Ga voor informatie over de Kindregeling van de gemeente Dalfsen naar: www.samendoenindalfsen.nl/is/werk-en-inkomen/minimaregelingen/kindregeling-2

Stel je vraag

Contact

Ons telefoonnummer: 088 850 7660
Ons e-mailadres: info@talentstad.nl

Ons adres:
TalentStad Beroepscollege
Blaloweg 1
8041 AH Zwolle